Mijn naam is Gera Heuvelsland.

Mariposa heb ik in 1991opgericht . 

 

Mijn onderwijsbevoegdheid Spaans heb

ik behaald in Groningen en ik heb een

tolk- en vertaalopleiding in Amsterdam

gedaan. 

 

Tijdens mijn studie heb ik cursussen Spaans in Sevilla gevolgd. In Barcelona heb ik bij de Alarmcentrale van de ANWB gewerkt.

 

Ik heb veel gereisd, zowel in Midden- en Zuid-Amerika als in Spanje.

 

Mariposa betekent vlinder.

De docente

     La profesora

la profesora

1/13