Mijn naam is Gera Heuvelsland.

Mariposa heb ik in 1991opgericht . 

 

Mijn onderwijsbevoegdheid Spaans 

heb ik behaald in Groningen en ik heb 

een tolk- en vertaalopleiding in Amsterdam gedaan. 

 

Tijdens mijn studie heb ik cursussen Spaans in Sevilla gevolgd. In Barcelona heb ik bij de Alarmcentrale van de ANWB gewerkt.

 

Ik heb veel gereisd, zowel in Midden- en Zuid-Amerika als in Spanje.

 

Mariposa betekent vlinder.

De docente
     La profesora

1/13